הידעת ש...?

* יפה בן דוד משתפת פעולה עם ממשלת ישראל ? 

בתחילת שנת הלימודים הכריזה יפה בן דוד בשת"פ האוצר כי נחתמו הסכמות לגבי חישוב ימי המחלה והפנסיה - עד לרגע זה לא פורסם כל הסכם! הצגה לתקשורת וספין על חשבוננו, היה גם היה.

לפיכך:

עו"ה שעבדו באופק חדש ופרשו הגמלה שלהם עדיין לא מחושבת לפי נוסחה מוסכמת ?!
בהסכם אופק חדש הוסכם שהפנסיה תחושב לפי ממוצע השכר המשוקלל בין השנים שלפני אופק חדש ובין השנים  שעבדו באופק חדש ויכלול נוסחה שתשמור על הערך האקטוארי של כספי הפנסיה המגיעים לעו"ה בתקופה הראשונה. אך עד עתה לא נמצאה הנוסחה שתחשב זאת, אי לך ההפסד הכספי לגמלאי אופק חדש מגיע למאות ש"ח בכל חודש .


* חישוב ימי המחלה נעשה עדיין לפי 1.4  ליום מחלה ,עובדה זאת פוגעת באופן שאינו מתקבל על הדעת בחולים אשר חייבים בבידוד ממושך כמו במחלת הקורונה. 

 

 * האוצר משלם לעו"ה דמי הנסיעות לפי תו "חופשי חודשי". עו"ה משלמים מכיסם את הוצאות הנסיעה למקום העבודה - הסתדרות המורים שותקת !

* בהסכם הדרגות החדש הסתדרות המורים פגעה שוב בשכר עו"ה הבכירים כדי לבטל את שיטת המכסות ונאלצה לתקן זאת בהסכם חדש כ"טלאי על טלאי".

* גובה גמלת גמלאי משרד החינוך מוצמדת למדד המחירים לצרכן, שאינו עולה מזה שנים רבות ולא למדד השכר הממוצע במשק כך נשחקה הגמלה עד מאוד.

* סוגיית מורי הקבלן לא באה לידי פתרון .

* אין תלוש הזהה לקודמו, משרד החינוך מנכה מהשכר רטרואקטיבית בשל טעויות חישוב שלו .

MAKO-LOGO_edited.jpg

"המחדלים בבחירות להסתדרות המורים"

כשלים בבחירות להסתדרות המורים אינם דבר חדש, ומשכך הובאה חברה חיצונית לנהל את הבחירות האחרונות במאי - אולם תיעוד חדש מעיד על מחדלים גם בהן: פרוטוקולים של הצבעות שאבדו, ניסיונות השחזור שלהם וגם כסף מזומן...

  • YouTube
  • Facebook