סיעת נחל נאבקת לסיים את מסורת זיופי הבחירות בהסתדרות המורים

ביקשנו לקיים בחירות דיגיטליות המתאימות נפלא לעובדי הוראה.

במיוחד בעת הזו - בה מוסדות החינוך סגורים וכולנו ספונים בבתים !

אלא שקשה לשכנע את הסתדרות המורים להיפרד "ממפקדי הארגזים".

מתווה הבחירות הקיים פוגע בכל מי שאינו עובד הסתדרות המורים!

פנינו לבית המשפט המחוזי, בתביעה לקיים בחירות שוות והוגנות

בהן תתאפשר לכל אחת ואחד הזכות לבחור ולהיבחר.

בית המשפט דחה אותנו על הסף- מחוסר סמכות דיונית

והחזיר אותנו לבית הדין הפנימי של הסתדרות  המורים.

דלתות הצדק נסגרו בפנינו. 

רק ביחד אתכם נצליח לשנות  את הסתדרות המורים

מאגודה עותומנית לארגון  דמוקרטי  פורץ דרך

הצטרפו לנחל - יחד נעשה ונצליח

07 - צילום מעטפה לא לספירה.jpg
27 - עטפה ללא פרוטוקול.jpg