מצע נחל למורות/ים

מורים 3.jpg
נחל מצע מורים 1.jpg
מורים 2.jpg