* שלמה אסף יוביל את חטיבת הגמלאים של סיעת נח"ל יחד עם 45 נציגי גמלאים שנבחרו מכל קצווי הארץ ויסייעו בידו בהתנדבות להביא למהפך בהסתדרות המורים שיכלול גם את ציבור הגמלאים הגדול.

פניות לשלמה אסף:

052-8675197

04-8763915

asaf5151@013net.net