3. עבודה בחודשי הקיץ

* משימות בדק בית

* משימות פדגוגיות

* התארגנות אדמיניסטרטיבית

* משימות מיוחדות למהלי החמ״ד

4. נפעל לשקיפות:

* רמת מורכבות בית הספר

* מעורבות של חברת חקירות בבית הספר 

* ייצוג משפטי - הגנה משפטית מלאה למנהלים בניהול עצמי 

* מנהלי בתי הספר הם נושאי/ות הדגל של תהליכי השינוי במערכת החינוך

1. מסגרת שעות עבודה

הפחתה בשעות הוראה פרונטליות

* הכפלת מספר שעות נוספות במחצית

* תוספת חודש עבודה בקיץ

שעות גיל - הורדה משעות ההוראה ולא משעות ניהול

2. תגמול בגין:

* הערכת מורים

* פתוח מקצועי צוות חינוך

* תוספת אחוזית ניהול עצמי

תוספת אחוזית עבור השאלת ספרים

  • YouTube
  • Facebook