Asset 4.png
מצע נחל למען הסגנים/ות

ריכוז הנושאים  שעלו עד כה לדיון וטיפול עתידי.

Asset 4.png
Asset 4.png

7. תגמול עבור עבודה בחופשת הקיץ.

 

8. החזרי טלפון

רכישת פלאפון על חשבון המעסיק ואחזקתו המלאה.
 

9. אחזקת רכב

השוואת תנאי אחזקת הרכב למנהלים.

10. וותק בשכר  

סגן שמפסיק להיות סגן לאחר 8 שנים בין אם זה על פי בקשתו ובין אם זה על פי בקשת המערכת , יגרור את שכרו.

11. ייצוג של סגנים בפורום בהסתדרות.

12. סגנים שמרכזים תחומים נוספים מלבד הסגנות אינם מתוגמלים בהתאם

לרוב, סגנים משמשים בהתנדבות  כרכזי ביטחון או טיולים ללא תגמול עקב מחסור בשעות גמול ריכוז. בבית הספר , כאשר נקבע ברפורמה  שסגן אינו יכול לתפקד כרכז אלה רק  כמחנך.

13. משרד / חדר / מרחב עבודה עצמאי

ישנו מחסור בסביבת עבודה לסגנים במרחב הבית ספרי , גם בבתי ספר חדשים , אין חשיבה בעניין בשלב התכנון.   

14. גרירת גמול ניהול

לאחר 8 שנים. סגן שיסיים את תפקידו לאחר 8 שנים מסיבה כלשהי יהיה זכאי לגמול ניהול .

1. שעות פרונטליות מרובות לסגנים ביסודי
בקשה לצמצום בשעות ההוראה הפרונטליות   - הצעה לטבלה של סגני מנהלים בחטיבה.

2. שעות גיל

הורדת שעות גיל משעות הניהול ולא משעות פרונטליות .
גם כך אנו נמצאות בבית הספר מעבר לשעות  הניהול המתוגמלות כך שאין כאן הטבה בתנאים.

3. שעות נוספות

העלאת צבירת שעות נוספות מעבר ל- 18 שעות גמול במחצית .
סגני מנהלים יושבים גם בצוותי הנהגות הורים ביחד עם המנהל בנוסף לישיבות צוותי הוראה , אסיפות מורים , פעילויות ואירועים בית ספריים ועוברים את ה 36 שעות השנתיות.

 

4. תואר שני לחישוב שכר

אין הכרה בתוספת תואר שני לשכר בשונה מהמקובל אצל מורות מן המניין.

5. שעות מילוי מקום: תגמול  כספי בגין שעת מילוי מקום ע"ח שעת ניהול ובנוסף לה

כשמורה נכנסת למ"מ ע"ח שעת שהייה  – ישנו תגמול . (בהיעדר מילוי מקום חיצוני וכמענה לצורך בית ספרי להתנהלות תקינה של מערכת השעות ).
סגן  הנכנס למ"מ  לא זכאי לתגמול כלשהו.

6. קידום בדרגה לשכר

* בקשה לקידום בהתאם לוותק כמו למורים.
* אין קידום מעבר לדרגה ד.  יש סגניות שנמצאות בדרגה זו כבר שנים ולא זוכות לתגמול נוסף.