Asset 4.png
Asset 4.png
נציגות חזקה לעובדי ההוראה

הסיעה שואפת לשנות מרכיבים חשובים בחוקת ההסתדרות, להפוך את האיגוד שכעת מוגדר כאגודה עותומנית לעמותה מבוקרת אשר תאפשר ביקורת חיצונית , מינהל תקין, שקיפות וקבלת החלטות דמוקרטית.

נחל נמצאת בכל סניפי הסתדרות המורים בארץ: בחינוך הממלכתי, בחינוך הממלכתי-דתי והחינוך הערבי (חילוני, דתי, ערבי). בנחל יש נציגות לפיקוח,למנהלים, להדרכה, למורים פעילים,לגננות, נציגות לחט"ב ולתיכון, נציגות ליסודי ולחינוך המיוחד , ונציגות לגימלאים. הצטרפו אלינו - יחד נביא את המהפך והשינוי הדרוש .

סיעת נחל בראשותה של יעל אביטל, היא סיעת אופוזיציה בהסתדרות המורים. 


נחל הוקמה ע"י גילה קליין ב2010 היא סיעת אופוזיציה ,סיעה עצמאית וכללית. הסיעה המאגדת מורים פעילים, גמלאים, יהודים וערבים, גננות ועובדי הוראה בכירים אחרים.  

בבחירות 2021 גילה קליין העבירה את ההגה ליעל מור אביטל, יו"ר נחל בסניף ירושלים.

Asset 1.png