5. ישיבות תל״א בשעות שהייה בלבד.

6. השתתפות בהשתלמויות וימי עיון מקצועיים

ברמה ארצית במהלך יום העבודה בלבד.

7. הגדלת שעות גמול מעבר ל- 18 שעות.

Asset 4.png
Asset 4.png
מצע נחל למען עובדי החינוך המיוחד

1. השבת גמול ח״מ

לסגנים ומנהלים בח״מ באופק חדש.

2. הגדלת מספר שעות שהייה 

על ידי צמצום שעות פרטניות למורים בח״מ כיתות ל״ל ושלוב.

3. הגדלת תקן שעות עבודת יועצות בח״מ.

4. גמול ריכוז שלוב

למורה המרכזת צוות שלוב בחינוך הרגיל.