5. ישיבות תל״א בשעות שהייה בלבד.

6. השתתפות בהשתלמויות וימי עיון מקצועיים

ברמה ארצית במהלך יום העבודה בלבד.

7. הגדלת שעות גמול מעבר ל- 18 שעות.

1. השבת גמול ח״מ

לסגנים ומהלים בח״מ באופק חדש.

2. הגדלת מספר שעות שהייה 

על ידי צמוצום שעות פרטניות למורים בח״מ כיתות ל״ל ושלוב.

3. הגדלת תקן שעות עבודת יועצת בח״מ.

4. גמול ריכוז שלוב

למורה המרכזת צוות שלוב בחינוך הרגיל.

  • YouTube
  • Facebook