3. תנאי עבודה

* צמצום שעות הוראה והרחבת שעות ייעוץ

* שעות הוראה בנושאים ייעוציים - קישורי חיים

* תגמול שעות עבודה בקיץ

Asset 4.png

* משרת הייעוץ הינה סיוע לתלמיד כפרט ולבית הספר כמערכת חברתית ארגונית.

1. תקנים
* יצירת תקנים ליועצות בחינוך היסודי, כיום אין תקנים ביסודי.

* הגדלת התקנים בחטיבות הביניים ובתיכונים

2. חנ״מ

* תגמול בכיתות ל״ל וחנ״מ

* תגמול מלא על שעות ייעוץ

מצע נחל למען היועצות