3. תנאי עבודה

* צמצום שעות הוראה והרחת שעות ייעוץ

* שעות הוראה בנושאים ייעוציים - קישורי חיים

* תגמול שעות עבודה בקיץ

* משרת הייעוץ הינה סיוע לתלמיד כפרט ולבית הספר כמערכת חברתית ארגונית.

1. תקנים
* יצירת תקנים ליועציות בחינוך היסודי, כיום אין תקנים ביסודי

* הגדלת התקנים בחטיבות הביניים ובתיכונים

2. חנ״מ

* תגנול בכיתות ל״ל וחנ״מ

* תגנול מלא על שעות ייעוץ

  • YouTube
  • Facebook