4. מתן התחייבות

* מדריכים שמסיימים את עבודתם בהדרכה יוחזרו לבית הספר בהם הם עבדו.

5. הגדרת ימי חופשה

* בצורה מסודרת, או כמורים או כפקחים - והתנאים בהתאמה.

6. תגמול

* שעות נוספות מעבר לשעות ההדרכה - 18 במחצית.

* תפקיד המדריך הינו משמעותי מאוד בקרב הלומדים/ות.

המדריכים פועלים להטמעת תהליכים ומיתודות חדשות ומגוונות בהוראה, להעביר ידע ודרכים ליישומו.

* על המדריך לפקח על תכניות הלימודים קידום ההוראה והידע, לקדם יוזמות חינוכיות ועידודן.

כיום מצבם של המדריכים בכי רע מבחינם תנאי העסקה שלהם.

 

סיעת נחל תמשיך לדרוש לשפר את תנאי העסקת המדריכים.

1. מינוי
כיום המדריך מפוטר כל שנה וממתין למינוי מחודש.

* אנו נמשיך לפעול כך שלאחר שנת ההדרכה הראשונה, המדריך יקבל מינוי קבוע לארבע שנים נוספות.

2. שעות

כיום שעת מדריך היא שעה שלמה - 60 דקות. בפועל שעת הוראה היא שלושת רבעי שעה.

* אנו נפעל לכך ששעות ההדרכה יהיו זהות לשעות ההוראה.

3. הוצאות רכב
כיום המדריכים צריכים למלא טופס הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, מה שאינו תואם את המציאות בשטח.

* נפעל לכך שהמדריך יקבל השתתפות בהוצאות הרכב.

  • YouTube
  • Facebook