4. מתן התחייבות

* מדריכים שמסיימים את עבודתם בהדרכה יחזרו לבית הספר בהם הם עבדו.

5. הגדרת ימי חופשה

* בצורה מסודרת, או כמורים או כמפקחים - והתנאים בהתאמה.

6. תגמול

* שעות נוספות מעבר לשעות ההדרכה - 18 במחצית.

Asset 4.png
Asset 4.png

* תפקיד המדריך הינו משמעותי .

המדריכים פועלים להטמעת תהליכים ומתודות חדשות ומגוונות בהוראה, להעביר ידע ודרכים ליישומו.

* על המדריך לפקח על תכניות הלימודים קידום ההוראה והידע, לקדם יוזמות חינוכיות ועידודן.

כיום תנאי העסקתם  של המדריכים בכי רע .

 

סיעת נחל תמשיך לדרוש לשפר את תנאי העסקת המדריכים.

מצע נחל למען המדריכים

1. מינוי
כיום המדריך מפוטר כל שנה וממתין למינוי מחודש.

* אנו נמשיך לפעול כך שלאחר שנת ניסיון, המדריך יקבל מינוי קבוע לארבע שנים נוספות.

2. שעות

כיום שעת הדרכה היא  60 דקות.

אך שעת הוראה היא 45.

* אנו נפעל לכך ששעות ההדרכה יהיו זהות לשעות ההוראה.

3. הוצאות רכב
כיום המדריכים צריכים למלא טופס הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית, אך המדריכים נוסעים ברכב פרטי.

* נפעל לכך שהמדריך יקבל השתתפות בהוצאות הרכב.