5. גמול פעילויות בשבתות. הגמול יהיה בהתאם לפסיקות ביה"ד לעבודה על כל המשתמע מכך, הן על עבודה בשישי ושבת והן כעבודת לילה.

6. הגדלת מגוון הפעילויות לציבור החמ"ד.

מתן אפשרות רישום לפעילויות של החמ"ד לעו"ה דתיים העובדים בחינוך הממלכתי.

Asset 4.png
מצע נחל למען מורי חמ"ד

1. מתן מענה הולם לבתי ספר קטנים-הגדלת סל גמולי מקצוע לבי"ס קטנים. בעלי תפקידים, תורנויות, תקציבים.

2. בימי צום - שעת סיום מוקדמת אחידה לבתי ספר ולגנים .

3.  גמול כספי שווה ערך למ"מ לתפילת שחרית. 

4. החזרת שעות רבני בית הספר לסל התקן בהיקף מלא.