6. חיזוק בתי הספר הממ״ד אל מול בתי הספר הפרטיים או העצמאיים.

7. פעילות רווחה ונופש

לפי כל הכשרויות בהתאם לרוח המסורת היהודית.

8. מתן אפשרות להשתתפות בפעילות רווחה כשרה

גם למורים חברי ההסתדרות המלמדים בתיכון ובחטיבות הביניים.

9. חיזוק בתי הספר החמ״ד אל מול בתי הספר הפרטיים או העצמאיים.

10. תגמול על הכנה ובדיקת מבחני מיצב בכלל ומבחני החמ"ד בפרט.

הרמב״ם כותב: ״החיים בחברה אינם תוצאה של התפתחות טבעית או הסכמה ברצון של האדם, אלא הסדר חברתי הנכפה על האדם״

ואם נכפה עלינו כבר הסדר חברתי ראוי ורצוי שיהיה הסדר מכבד הן את ציבור עובדי ההוראה והן קובעי הסדר.

רשימת נחל מעמידה לרשותכם את  נציגי נחל בחמ"ד, בסניפים בארץ 

1. מתן מענה הולם לבתי ספר קטנים

בעלי תפקידים, תורנויות, תקציבים.

2. שעת סיום אחידה בימי צום ב - 12:00.

3. עיגון תגמול תפילה במערכת

לא כהסדר מקומי.

4. מטלות החמ״ד הנוספות על מטלות המשרד

הסדר תגמול עבורן.

5. החזרת שעות רבני בית הספר לסל התקן בהיקף מלא.

  • YouTube
  • Facebook