עדכונים מעתירת סיעת נחל נגד תוצאות הבחירות

 

חברות וחברים לא נטשנו את המאבק המשפטי 
מטרתנו להוציא את האמת לאור ולקבוע סטנדרטים לשמירה על טוהר הבחירות בהסתדרות המורים.
בשלב זה אנו ממתינים לתצהירי העדים מטעם המשיבות – ועדת הבחירות והסתדרות המורים. 
לצערנו בשל הסחרור אליו נכנסה כל המדינה. שלוש מערכות בחירות וקורונה הגשת התצהירים נדחית כל פעם מסיבה אחרת והדיונים נדחים.
לגופו של עניין
לדעתנו , התביעה (סיעת נחל והחברים השותפים למהלך) הבאנו הרבה  מאוד ראיות שיש בהם כדי להצביע על שיבושים מתוכננים עד לכדי מעורבות של החברה בהטיית הבחירות , מצאנו גם ראיות כנגד מנהלי החברה שהייתה אמורה לנהל את הבחירות ולפקח על טוהרן, מעורבים בשערורייה, מפי עדה שהעידה בבית משפט שעל פניו נראה לנו כשותפים למזימות . 
הראיות רבות ומתחברות כחוטים שזורים שנותנים בסופו של דבר מפה רקומה שניתן יהיה לכנותה זיופים מתוכננים שיש בהם כדי שיבוש בחירות .
מקצת מהראיות שפורסמו כמו ;
-אי פרסום מסלולי הקלפיות בזמן ויצירת כאוס.
-האפליקציה שנפלה בדרך פלא בתחילת יום הבחירות ושיבושים רבים במהלך יום הבחירות.
-הוראות מטעם נציגי המעורבים במהלך הבחירות שנתנו הוראות שלא לחתום על מעטפות.
-השמדת מאגר נתוני ההצבעה שבדרך פלא גם עומד בניגוד לחוק המחייב לשמור על חומרי הבחירות בעת ערעור. 
-סרט שהצגנו ובו חידוש פרוטוקולים של קלפיות בתצהירים שקריים תוך הכפלת מספרי המעטפות.
-ספירה של קלפיות חשודות שהגיעו ללא פרוטוקולים למרכז הספירה.
-החלפת שקים בתחנות דלק ללא הסבר מדוע נעשה וגם כאן מעורבות של החברה ששמרה על מהלך הבחירות התקין כביכול 
-עדויות מהספירה על שקים בהם   מצאנו מעטפות חשודות כ"מוכנות מראש" . 
-השמדה ושריפת חומרי בחירות ועוד ועוד 

חיזוק לטענתנו קבלנו ממשרד המשפטים אשר קנס את יפה בן דוד לאחר שמצא שהעבירה למשרד יחסי הציבור עמו עבדה את מאגר המידע של כל חברי הסתדרות המורים לצורך השפעה פסולה על הבחירות.
עו"ד אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים: "בשנה האחרונה נוכחנו לראות כיצד שימוש במידע אישי עשוי לייצר מניפולציות על הליכים דמוקרטיים ולהשפיע באופן לא הוגן על הבוחר, עד כדי הטיית תוצאות ההליך"
מנגד טוענת ההגנה שהדברים אינם שזורים זה בזה אלא עצמאיים ולא מתוכננים כהתנהלות פסולה, אלא רצף תקלות או אולי נהלים שכשלו.
באם בית הדין יפסוק בהתאם לקו המוצג ע"י ההגנה בכוונתנו להגיש ערעור בטענה של פגיעה בצדק ובחוקי יסוד שלא עומדות עם ההחלטה שלא לפסול את הבחירות.

סיעת נחל          מאי 2020 

sop-resize-600-זיופי אשקלון.jpg