Asset 4.png
Asset 4.png
המגזר הערבי

חלאד אל אסד

יו“ר תא המנהלים במגזר הערבי

alasadi1967@gmail.com

2838335 - 050

halad.jpeg
עביר.png

עביר אבו  עג‘וה

נציגת הגננות במגזר הערבי 

Hady_joly@hotmail.co

054-4743038 

נשאת סולטאן

יו"ר החטיבה הערבית 

nashat.sultan@gmail.com

054-2388049

%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%
WhatsApp Image 2021-05-05 at 16.22.53.jp

דאהר נוגידאת 


יור גמלאי נחל בחטיבה הערבית
מנהל גמלאי 34 שנים בחינוך מהן 27 כמנהל ב"ס
בעל תואר שלישי בחינוך 
קיבל פרס ארצי ממשרד החינוך על היותו פעיל חברתי

מגזר ערבי.jpg
לוגו ערבית.png
WhatsApp Image 2021-05-07 at 09.39.26.jp

עקאב אבו שהין
 בוקעאתא
נציג נחל בגולן

ת. ראשון אנגלית, המכללה הערבית חיפה
ת. שני לימודי הגליל, תל-חי מורה דרך, כנרת
יסודי אלנגום
טל: 0506514507

שפיק קבלאן

נציג העדה הדרוזית בסיעת נחל

מבית ג'ן משורר וסופר. עבד כמחנך וכעיתונאי. יצג את המורים בבית הדין למשמעת ומנע פיטורי הרבה מורים.

123.png

מוחמד ותד
נציג החטיבה הערבית

בסיעת נחל, בסניף חדרה
עובד הוראה 21 שנים , תואר ראשון חינוך מיוחד, המכללה האקדמית בית ברל
ת.שני תקשורת, המכללה האקדמית נתניה.
פעל חברתית לשיפור מעמד המורה בחברה הערבית

WhatsApp Image 2021-05-08 at 15.23.18.jp
logo2.jpg
WhatsApp Image 2021-05-10 at 15.02.08.jp

פייסבוק סיעת נחל

נחל אתר.png