חלאד אל אסד

יו“ר תא המנהלים במגזר הערבי

alasadi1967@gmail.com

2838335 - 050

נשאת סולטאן

יו"ר החטיבה הערבית 

nashat.sultan@gmail.com

054-2388049

עביר אבו  עג‘וה

נציגת הגננות במגזר הערבי 

Hady_joly@hotmail.co

054-4743038 

עלי בדראן

בתי הספר היסודיים במגזר הערבי 

alibdran@gmail.com

050-5552522

  • YouTube
  • Facebook