אווה טוטאי

רומיה גבריאל

אתי הילמן

אילנית דוד

עו"ד ניסים חדד

מירי בינדר

חי חדד

אבי בורנשטיין

יעל מור אביטל

אליעזר הנדשר

אורן גומפל

רויטל נוי

אורן בלום

שרית גיא

יעודכן ...

יעודכן ...

סיגל ששון

עופר ארביב
רחל בר מעוז

 ורד צדוק 

* נציגי המגזר הערבי  

כאן

* מישר בוסתן

נציגת הגננות

* ליבנה סביר

נציגת מנהלים 

תמי חיון

נציגת מנהלים 

רן לבינסקי 

נציג מוסבי הוראה 

labinskyran@gmail.com

* עו"ד ניסים חדד 

חמ״ד נציג החטיבה הדתית

050-6369638

רבקה בחרי 

נציגת החינוך המיוחד

  • YouTube
  • Facebook